Hvad er skræddersyet glidende overgang med det bredeste synsfelt?

En sammenligning mellem forskellige typer brilleglas

En skrædder bruger mange mål for at sikre perfekt tilpasning

Vi kender alle til skræddersyet tøj, som i forhold til standard tøj, er individuelt tilpasset. Vi sammenligner ofte briller med tøj, når fordelen ved individualiserede briller skal forklares, fordi det er så let at se når tøj ikke passer. Det bliver straks sværere med briller. I nedenstående vil vi dog forsøge med en grundig forklaring.

Skjorter er et godt eksempel til at vise fordelen ved skræddersyet tøj. Som standard sælges skjorter efter halsvidde fra ca. 37 til 52 cm. Ét mål tages som udtryk for pasform. For alle de, der har relativt korte arme, stort bryst eller andre forskelle til normalen, vil skjorten passe dårligt.

Til en skræddersyet skjorte tages minimum 9 mål for hals, bryst, skulder, armlængde etc. Det sikrer, at skjorten passer til netop dig. Ligegyldigt, om armene er korte.

I virkelighedens verden køber næsten alle standard skjorter, fordi vi har mulighed for at kontrollere pasformen i prøverummet. Vi kan typisk stille os tilfreds med pasformen for skjorter, der jo slet ikke kræver samme præcision som briller med glidende overgang.

Briller med glidende overgang kommer i så mange varianter, at det er umuligt at klargøre eksemplarer til afprøvning. Har du bestilt efter standardmål, er du nødt til at leve med problemerne i brillens levetid.

For briller er pasform lig med det bedste synsfelt. Formålet med skræddersyning er at tilpasse brillen til dette. Med begrænset synsfelt vil du oftest opleve svimmelhed med brillen, da balancen styres af synet.

Skræddersyet ifølge ISO-18476: 2017

Den internationale organisation for standarder, ISO, laver internationale standarder for næsten alle typer produkter og begreber – også for skræddersyede briller. Det internationale udtryk for skræddersyede brilleglas er ”free form” brilleglas, som beskrives i ISO standarden PD ISO/TR 18476: 2017. Brilleklubben følger denne standard.

I standarden forklares, hvad en bruger kan forvente af synsfelt for tre forskellige typer glas med glidende overgang:

  • Standard glidende overgang
  • Elite/premium glidende overgang
  • Individual/optimerede glidende overgang “free form”

Alle flerstyrkeglas med glidende overgang er opbygget som i figuren nedenfor:

Opbygning af brilleglas med glidende overgang

Figuren viser et højre glas set forfra for brillebrugeren. Øverst er et kryds, som angiver, hvor brillen har afstandsstyrke. Nederst ses en cirkel, hvor læsestyrken findes. Imellem findes den glidende overgang, hvor styrken øges trinløst fra afstandsstyrke til læsestyrke. Opbygningen sikrer, at vi får netop den styrke vi har behov for både når vi ser på afstand og læser. Når man ser på afstand, ser man naturligt øverst i brillen. Når man læser, kigger man nedad og øjnene samles mod næsen, hvilket forklarer, at læsefeltet er lidt mod højre i figuren.

For at kunne sammenligne synsfelt med de tre forskellige flerstyrkeglas, tages udgangspunkt i en relativt almindelig brillebruger med følgende styrke: 3.0 sph -1,50 x 130. Brillebrugeren har valgt et stel, hvor stelvinklen horisontalt er 12 grader. For at beregne synsfelterne i de forskellige flerstyrkeglas, er styrken målt flere hundrede steder i glasset. Forskellen mellem den ønskede og faktiske styrke er beregnet. I det følgende lader vi små forskelle være lyse og store (over 0,5D) være mørke. Det klare synsfelt er med andre ord lyst.

Nedenfor ses det beregnede synsfelt for et standard flerstyrkeglas.

Det lyse område er meget lille svarende til, at glassets klare synsfelt er begrænset omkring afstandsfeltet. Hele læsefeltet er mørkt og dermed sløret. Omkring afstandskrydset er der et meget smalt klart synsfelt. I praksis betyder dette, at brugeren skal dreje hovedet hver gang, der skal ses til siden.

Det er især synsfelter som disse, der har givet flerstyrkeglas et dårligt ry med fx svimmelhed, fordi man ikke kan se tydeligt.

Synfelt for brilleglas med standard glidende overgang
Standard flerstyrkeglas

Moderne teknik kan optimere den glidende overgang. Til højre ses et sådant eksempel. Disse glas sælges ofte med betegnelsen elite/premium/guld flerstyrkeglas. Synsfeltet er stærkt forbedret i forhold til standardglas, men der er stadig tale om et relativt smalt synsfelt og over halvdelen af læsefeltet er sløret.

Synsfelt for glas med guld glidende overgang
Elite/premium flerstyrkeglas

Sidst viser vi det skræddersyede brilleglas, hvor der i det optiske design er taget hensyn til vertikal og horisontal vinkling og afstand til øjet. Dette sidste eksempel repræsenterer det bedste vi kan opnå med glidende overgang. – ifølge ISO organisationen – hvilket må antages at være troværdigt. Alle reklamer for glidende overgang giver udtryk af at synsfeltet er langt større for briller med glidende overgang.

Synsfelt for glas med skræddersyet glidende overgang
Skræddersyet flerstyrkeglas

Eksemplerne viser med tydelighed, at skræddersyede brilleglas giver langt bedre synsfelt. I praksis betyder det hurtigere tilvænning og mindre svimmelhed.

Som brillebærer vil du opleve synsfeltet langt bredere end illustrationen. Det skyldes at de fleste mennesker kan se tydeligt selvom styrken varierer med 0.5 dioptri og fordi, at glasset sidder lige foran øjet og man automatisk vil dreje hovedet og derfor ikke føle sig ”låst” af det snævre synsfelt.

Glidende overgang stiller store krav til tilpasning af brillerne. I den snævreste del af den glidende overgang er der kun omkring 3 mm, dvs. 1,5 mm til hver side. Selv en lille fejl i centreringen af brilleglassene vil derfor have stor betydning for det oplevede synsfelt.

Den eneste præcise metode til at centrere og måle vinkling af brilleglas er foto. Derfor kræver Brilleklubben foto ved alle bestillinger, så du kan få perfekt tilpassede briller. Læs mere om skræddersyede brilleglas til kun 1.500 kr.

Du kan læse mere om freeform briller i dette link

Ring til os