Hvorfor får jeg forskellige brillestyrker?

Mange spørger efter et besøg ved en optiker, hvorfor får jeg forskellige brillestyrker hver gang? Har mit syn virkelig ændret sig? Det kan være vanskeligt at forstå, men det er faktisk helt normalt, at optikere finder forskellige styrker for samme person. Vores syn er en dynamisk størrelse og brillerecept kan derfor let ændre sig.

Nedenfor gennemgår vi kort en sag fra Styrelsen for Patientklager, hvor en kunde har klaget over briller med nye styrker, som hun ikke kunne vænne sig til. Synsprøven og den resulterende brillerecept må være fejlagtig, har hun vurderet.

Synsprøve

Styrelsen for Patientklager har afvist klagen og skriver

Nævnet finder intet overraskende i, at brillerecepterne er lidt forskellige, idet nævnet videre finder, at forskelligheden af brillerecepterne imellem ligger indenfor den variationsbredde, man sædvanligvis ser.

Nævnet kan oplyse, at øjets optiske system ikke er veldefineret eller teknisk perfekt som eksempelvis fabriksfremstillede kameralinser. Øjets brydende kraft varierer fra det ene øjeblik til det andet afhængigt af øjenlågenes stilling, blikretning, pupillens størrelse og graden af akkommodation.

Kvindens styrker blev målt fire gange og var hver gang forskellige, se tabellen nedenfor.

 

Højre øje

Venstre øje

Tid

Sph

Cyl

Axe

Sph

Cyl

Axe

1990

-1.75

-1.50

90

-2.00

-1.75

92

1999

-1.75

-2.25

90

-2.25

-2.25

80 

feb 1999

-2.00

-2.25

92

-2.25

-2.25

86

juni 1999

-2.00

-2.00

90

-2.25

-2.25

85

 

Se gennemgang af en lignende klagesag her

Før klagen havde kvinden 9 år forinden fået lavet briller efter styrkerne i tabellens første række. Hos en øjenlæge blev styrkerne målt til det der ses i 2. række. På baggrund af dette blev der lavet briller, som kvinden ikke kunne vænne sig til. De nye briller har for hvert øje en cylinder (bygningsfejl) på -2,25. Det er noget højere end i hendes gamle briller, hvor den var -1,50 og -1,75 for højre og venstre. Bygningsfejlen er altså steget over de sidste 9 år og det kan være vanskeligt at vænne sig til de nye styrker. Nævnet har følgende kommentar.

Når brilleglassene ændres, ændres også øjnenes billede at omverdenen en lille smule. Umiddelbart vil hjernen tolke de nye billeder efter den gamle opskrift. I et stykke tid kan man derfor opleve, at lige linier bliver skæve, og at ting med kendte former ser “forkerte” ud. Mange oplever denne situation som en slags svimmelhed. Efter kortere eller længere tilvænningstid forsvinder dette fænomen, idet hjernen tilpasser sig den nye synsoplevelse.

Nævnet mener i øvrigt, at de tre brillerecepter foretaget i året for sagen, 1999, ligger indenfor den usikkerhed man må forvente.  Det er derfor typisk, at det næsten er umuligt at få præcis samme brillerecept, hvis man konsulterer et antal forskellige optikere og/eller øjenlæger.

For bedre at tyde tallene i recepten og forstå hvor man kan få en brillerecept, kan du læse artiklen: Hvor får jeg en brillerecept?

Opsummering

Hvorfor får jeg forskellige brillestyrker

Synsprøve

Øjets optiske system ikke er veldefineret eller teknisk perfekt som eksempelvis fabriksfremstillede kameralinser. Øjets brydende kraft varierer fra det ene øjeblik til det andet afhængigt af øjenlågenes stilling, blikretning, pupillens størrelse og graden af akkommodation.

Kan jeg forvente at få samme brillerecept fra optikere

Synsprøve

Nej, det næsten er umuligt at få præcis samme brillerecept, hvis man konsulterer et antal forskellige optikere og/eller øjenlæger.